پردیس شهید بهشتی مشهد پسران
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   دانشجويان گرامي جهت رزرو غذا داخل مربع ، تعداد و سلف را از عدد صفر به عدد يک تغيير دهيد . لازم است در پايان برروي کلمه تاييد کليک شود . همچنين براي لغو نمودن وعده اعداد يک در مربع هاي مربوط به تعداد وسلف را تبديل به صفر کنيد و در پايان کلمه تاييد را کليک نماييد.ضمنا دقت بفرماييد که اگر امروز به اتوماسيون مراجعه بفرماييد به غير از وعده هاي فردا ميتوانيد وعده هاي بعد از فردا را تا سه هفته آينده برنامه ريزي فرماييد